RUGBY CLUB DRONTEN

Kernwaarden en vertrouwenspersoon

Kernwaarden en Code of Conduct Rugby Club Dronten

Rugby Club Dronten onderschrijft de kernwaarden van Rugby Nederland.

Respect: De ander in zijn waarde laten
Binnen de rugby staat de waarde respect centraal. Het komt in alle lagen van de sport terug. De scheidsrechter geniet respect van de spelers op het veld, de spelers behandelen de tegenpartij met respect en de regels van het spel worden gerespecteerd. Een trend in de maatschappij is dat de behoefte aan respect groeit.
Door het feit dat iedereen met respect wordt behandeld is iedereen welkom binnen de rugbycultuur.

Respect komt terug in een aantal gebruiken binnen de rugbysport. Na wedstrijden worden tegenstanders bedankt, voor de wedstijd wordt er een poortje gemaakt voor de tegenstander en er is ruimte voor iedereen om mee te doen. Daarnaast is er het Laws of the Game book van World Rugby (2018). Hierin komen de regels van de sport naar voren. Deze regels worden goed nageleefd door de sporters.

Discipline: Houden aan afspraken en regels
De sport rugby vereist veel discipline van spelers. Het is een fysiek zware sport, die veel training vereist. Bij een gebrek aan discipline wordt het resultaat minder. Ook zorgt discipline ervoor dat de sport op een goede manier uitgevoerd kan worden. Buiten de sport is discipline ook een belangrijke factor voor succes en goede resultaten. Door gedisciplineerd te rugbyen kan het spel normaal verlopen zonder incidenten. Binnen de rugby is het gebruikelijk dat alleen de aanvoerder met de scheidsrechter in discussie gaat.

Kameraadschap: Solidariteit
In de rugby staat kameraadschap centraal. Spelers staan voor elkaar klaar en steunen elkaar waar nodig. Maar er bestaat ook een zekere band met rugbyspelers die niet bij elkaar in het team zitten. In de samenleving rekenen we ook altijd op anderen.
Zowel binnen het spel als daarbuiten sta je er nooit alleen voor.
Teamgenoten steunen elkaar wanneer het goed gaat, maar ook wanneer het slecht gaat. Fouten worden samen hersteld. Na een wedstrijd is het gebruikelijk om samen met de tegenstander te dineren.

Code of Conduct
Rugby Club Dronten accepteert geen grensoverschrijdend gedrag waaronder:
• Alcoholmisbruik
• Bedreigingen
• Belediging
• Diefstal of vernielingen
• Discriminatie
• Doping
• Drugsgebruik
• Mishandeling
• Pesten
• Roken waar dit niet mag
• Seksuele intimidatie

Rugby Club Dronten sluit zich aan bij de Code of Conduct van Rugby Nederland. Deze code of conduct is na te lezen op: https://www.rugby.nl/sites/default/files/Code%20of%20Conduct%20Rugby%20Nederland%20met%20bijlagen_0.pdf

Hiernaast onderschrijven wij de beginselen van veilige sport van het NOC-NSF. Deze beginselen zijn na te lezen op: https://nocnsf.nl/sport-en-integriteit

Vertrouwenscontactpersoon

Mocht er sprake zijn van ongewenst gedrag dan kun je terecht bij onze vertrouwenscontactpersoon.

Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

 

Vertrouwenspersoon RCD

Nicòle van der Veeken

vertrouwen@rcdronten.nl

Promotiefilm RC Dronten

Hoofdsponsor PV Systems

Hoofdsponsor | PV Systems

 "Id": "a7db8628-a2a0-4faf-9648-7c423dab310d"

Rugbyveld

Educalaan 29, Dronten

E-mailadres

Instagram